Göm menyn

TTIT71 Tema: Programmering, 4.5 hp
/Tema: Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC92.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 vecka 35 — 41

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorJohn Wilander
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

Vissa moment integreras med TTIT36 Kommunikation IT.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen