Göm menyn

TTIT71 Tema: Programmering, 4.5 hp
/Tema: Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC92.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen