Göm menyn

TTIT62 Tema: Realtidsprocesser och reglering, 6.0 hp (G2)
/Real Time and Process Control/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2009 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2011 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorSimin Nadjm-Tehrani
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen