Göm menyn

TTIT61 Tema: Processprogrammering och operativsystem, 6.0 hp (G2)
/Concurrent Programming and Operating Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2008 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2010 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareAlexandru Andrei
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen