Göm menyn

TTIT33 Tema: Algoritmer och optimering, 6.5 hp
/Tema: Algorithms and Optimization/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC70, TDDC91.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 vecka 43 — 49

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorJan Maluszynski
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

Ersatt av TDDC91 från 2007 Vissa kursmoment integreras med TTIT36 Kommunikation IT.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen