Göm menyn

TTIT33 Tema: Algoritmer och optimering, 6.5 hp
/Tema: Algorithms and Optimization/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC70, TDDC91.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 vecka 43 — 49

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorJan Maluszynski
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

Ersatt av TDDC91 från 2007 Vissa kursmoment integreras med TTIT36 Kommunikation IT.Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen