Göm menyn

TTIT33 Tema: Algoritmer och optimering, 6.5 hp
/Tema: Algorithms and Optimization/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC70, TDDC91.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen