Göm menyn

TTIT07 Tema: Diskreta strukturer, 7.0 hp
/Tema: Discrete structures/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC75.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 vecka 35 — 44

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorUlf Nilsson
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen