Göm menyn

TDTS57 Datorarkitektur, 4.5 hp (G1)
/Computer Architecture/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2008 och ersattes sedan av TDTS10.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2010 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorPetru Eles
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen