Göm menyn

TDTS30 Systemkonstruktion och metodik, 7.5 hp (A)
/System Design and Methodology/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDTS07.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Vt1

Kursledare och examinatorPetru Eles
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen