Göm menyn

TDTS30 Systemkonstruktion och metodik, 7.5 hp (A)
/System Design and Methodology/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDTS07.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Vt1

Kursledare och examinatorPetru Ion Eles
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen