Göm menyn

TDTS02 Infrastruktur för datornät, 6.0 hp (A)
/Computer Network Infrastructure/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2014 och ersattes sedan av TDTS21.
2014

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen