Göm menyn

TDTS02 Infrastruktur för datornät, 6.0 hp
/Computer Network Infrastructure/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 VT1 — VT2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen