Göm menyn

TDTS01 Datorstödd elektronikkonstruktion, 6.0 hp (A)
/Computer Aided Design of Electronics/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Vt1

ExaminatorZebo Peng
KursadministratörÅsa Kärrman


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen