Göm menyn

TDIU15 Programmering i C, 0.0 hp
/Programming in C/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes sedan av TDIU06.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen