Göm menyn

TDIU15 Programmering i C, 0.0 hp
/Programming in C/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes sedan av TDIU06.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2004 Ht2 — 2005 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorTommy Olsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen