Göm menyn

TDIU06 Programmering g.k., 10.5 hp (G1)
/Programming, basic course/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDIU01, TDIU04.


2007 Ht1 — 2008 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorTommy Olsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

Kursen ny läsåret 2004/05. Ersätter TDIU02 och TDIU15.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen