Göm menyn

TDDI68 Datorarkitektur, 2.0 hp
/Advanced Computer Architecture/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDI03.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorPetru Eles
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen