Göm menyn

TDDI38 Programmeringsprojekt, 5.0 hp
/Program Development Project/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDI02.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen