Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering, 8.0 hp (G1)
/Object-oriented Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av TDDI22.
2017 Vt2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen