Göm menyn

TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python, 6.0 hp (G1)
/Functional and Imperative Programming in Python/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen