Göm menyn

TDDD24 Webbprogrammering och interaktivitet, 4.0 hp (G2)
/Web Programming and Interactivity/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Vt1

Kursledare och examinatorHenrik Eriksson
KursadministratörHelene Meisinger

2013 Vt1

Kursledare och examinatorHenrik Eriksson
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen