Göm menyn

TDDD01 Språkteknologi, 6.0 hp (G2)
/Language Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörÅsa Kärrman

2014 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen