Göm menyn

TDDD01 Språkteknologi, 6.0 hp (G2)
/Language Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen