Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G2)
/Data Structures and Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 HT1

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörLiselotte Lundberg


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen