Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering och Ada, 6.0 hp (G1)
/Imperative programming and Ada/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 VT1

KursledareEric Elfving
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen