Göm menyn

TDDC62 Grafisk design projekt mot interaktiva medier, 12.0 hp (G1)
/Graphic Design Project - Interactive Media/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes sedan av TDDD58.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 Ht1 — Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorStefan Holmlid
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen