Göm menyn

TDDC36 Logik, 6.0 hp (G2)
/Logic/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes sedan av TDDD72.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 Ht1

Kursledare och examinatorAndrzej Szalas
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen