Göm menyn

TDDC18 Komponentbaserad programvara, 4.5 hp (A)
/Component Based Software/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD05.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen