Göm menyn

TDDC18 Komponentbaserad programvara, 4.5 hp (A)
/Component Based Software/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD05.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Vt2

Kursledare och examinatorChristoph Kessler
KursadministratörGunilla Mellheden


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen