Göm menyn

TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 7.5 hp (A)
/Software Engineering Project/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD09.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen