Göm menyn

TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori, 4.5 hp (G2)
/Software Engineering Theory/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC93.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen