Göm menyn

TDDB89 Avancerad programmering i C++, 4.5 hp (A)
/Advanced Programming in C++/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD19.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen