Göm menyn

TDDB89 Avancerad programmering i C++, 4.5 hp (A)
/Advanced Programming in C++/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD19.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorTommy Olsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist

Fyra tentamenstillfällen per år: december, påsk (omtenta), maj/juni, augusti (omtenta). Datortentamen (4 timmar).Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen