Göm menyn

TDDB63 Processprogrammering och operativsystem, 4.0 hp
/Concurrent Programming and Operating Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen