Göm menyn

TDDB62 Programutvecklingsmetodik, 7.5 hp
/Software Engineering/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC88.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen