Göm menyn

TDDB56 Algoritmer och optimering, 6.0 hp
/Algorithms and Optimization/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC70.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen