Göm menyn

TDDB53 Programmering i Ada, 6.0 hp (G1)
/Programming in Ada/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2010 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2010 Ht2 — 2011 Vt1

Kursledare och examinatorOlle Willén
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen