Göm menyn

TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer, 4.5 hp (A)
/Compilers and Interpreters/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD16.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen