Göm menyn

TDDB29 Kompilatorer och interpretatorer, 4.5 hp (A)
/Compilers and Interpreters/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD16.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Ht2

Kursledare och examinatorChristoph Kessler
KursadministratörGunilla Mellheden

Ersätter TDDA28Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen