Göm menyn

TDDB28 Programmering - tillämpning och datastrukturer, 6.0 hp
/Programming and Data Structures/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDC76.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen