Göm menyn

TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer, 4.0 hp
/Programming and Data Structures/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen