Göm menyn

TDDB19 Teoretisk datalogi, 3.0 hp
/Theoretical Computer Science/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2003 och ersattes inte av någon angiven kurs.


2007 Vt2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorPeter Jonsson
KursadministratörAnne Moe

Kursen ges udda år (inställd 2005, utgått 2007).Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen