Göm menyn

TDDA47 Realtids- och processprogrammering, 3.0 hp
/Real Time and Concurrent Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2004 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen