Göm menyn

TDDA47 Realtids- och processprogrammering, 3.0 hp
/Real Time and Concurrent Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2004 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2004 Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorJörgen Hansson
KursadministratörAnne Moe

TDDA47 kan ej kombineras med TDDB12, TDDB47 eller TDDB63 i slutexamen.Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen