Göm menyn

HIIC01 Samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 5.0 hp
/Samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (sv)/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Systemutveckling (ISM-SU).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen