Göm menyn

HIIC01 Kandidatuppsats, 10.0 hp
/Undergraduate research paper/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2006 vecka 14 — 23

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareHans Holmgren
ExaminatorKarin Axelsson
KursadministratörChristina Sköld


Kursen tillhör studierektorsområdet Systemutveckling (ISM-SU).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen