Göm menyn

HIIB01 Databaser och datamodellering, 5.0 hp
/Databaser och datamodellering (sv)/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Systemutveckling (ISM-SU).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen