Göm menyn

HIIB01 Informatik/Informationssystem (IS 2), 20.0 hp
/Informatics/Information systems (IS 2)/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Systemutveckling (ISM-SU).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen