Göm menyn

HIIB01 Databaser och datamodellering, 5.0 hp
/Databaser och datamodellering (sv)/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2004 vecka 44 — 2005 vecka 03

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareHans Holmgren
ExaminatorKarin Axelsson
KursadministratörChristina Sköld


Kursen tillhör studierektorsområdet Systemutveckling (ISM-SU).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen