Göm menyn

ETE232 Datornät, 6.0 hp (G2)
/Computer Networks/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 vecka 47 — 2008 vecka 12

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorJuha Takkinen
KursadministratörKatarina Löfstrand


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen