Göm menyn

768A05 Tjänstedesign och innovation, 6.0 hp (A)
/Service Design and Innovation/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 vecka 04 — 13

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen