Göm menyn

768A04 Tjänstedesign, studio, 12.0 hp (A)
/Service Design, Studio/
2018 vecka 04 — 23

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 04 — 23

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen