Göm menyn

768A03 Designforskningsmetod, 6.0 hp (Avancerad nivå)
/Methods of Design Research/

2017 vecka 45 — 2018 vecka 03

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen