Göm menyn

732G60 Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
/Statistiska metoder/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Vt1

KursledareElisabet Nikolic
ExaminatorTommy Schyman
KursadministratörAnnelie Almquist

2013 Vt1

ExaminatorTommy Schyman
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen