Göm menyn

732G37 Statistiska grunder, 6.0 hp (G)
/Fundamental Statistical Methods/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 HT1

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen