Göm menyn

732G32 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15.0 hp (G)
/Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 VT

KursledareAnn-Charlotte Hallberg, Linda Wänström
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen