Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats, 15.0 hp (G)
/Surveymetodik med uppsats/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT

KursledareMåns Magnusson
ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 Vt1 — Vt2

ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen