Göm menyn

732G03 Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15.0 hp (G)
/Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT

KursledareLinda Wänström
ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 Vt1 — Vt2

KursledareAnn-Charlotte Hallberg
ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen