Göm menyn

732A48 Bioinformatik, 6.0 hp (A)
/Bioinformatics/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 HT2

ExaminatorPatrik Waldmann
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen