Göm menyn

732A44 Avancerad programmering i R, 6.0 hp (A)
/Advanced Programming in R/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2014 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht1

ExaminatorPatrik Waldmann
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen