Göm menyn

732A44 Avancerad programmering i R, 6.0 hp (A)
/Advanced Programming in R/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2014 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht1

ExaminatorPatrik Waldmann
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen