Göm menyn

732A32 Data mining - projektkurs, 6.0 hp (A)
/Data mining project/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 HT2

ExaminatorJose M Peña
KursadministratörCarita Lilja

2014 HT2

ExaminatorJose M Peña
KursadministratörCarita Lilja


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen