Göm menyn

732A30 Master's Thesis, 30.0 hp (A)
/Master's Thesis/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2016 och ersattes sedan av 732A64.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 VT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorMattias Villani
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen