Göm menyn

732A29 Health Statistics, 6.0 hp (A)
/Health Statistics/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2010 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2012 HT — 2013 HT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorJohn Carstensen
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen